ქართველი მხატვრის ფენომენალური ნახატები, რომელიც ფოტოები გეგონებათ - ინტერვიუ "ფანქრის ჯადოქარ" გურამ დოლენჯაშვილთან

"მო­ემ­ზა­დეთ სრუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი შო­კის­თვის! ძნე­ლია და­ი­ჯე­რო, რომ ამ საქ­მე­ში ადა­მი­ა­ნის ხელი ერი­ოს, არა­და ადა­მი­ან­მა და­ხა­ტა!" - ამ სი­ტყვე­ბით გავ­რცელ­და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ნა­ხა­ტე­ბი, რო­მე­ლიც 75 წლის ქარ­თველ მხატ­ვარს, გუ­რამ დო­ლენ­ჯაშ­ვილს ეკუთ­ვნის. ქუ­თა­ის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ხე­ლო­ვა­ნი, 20 წელ­ზე მე­ტია სა­ზღვარ­გა­რეთ მოღ­ვა­წე­ობს - მისი ნა­ხა­ტე­ბი გა­მო­ფე­ნი­ლი იყო აშშ-ში, ინ­გლის­ში, საფ­რან­გეთ­ში, შვე­დეთ­ში, ავ­სტრი­ა­ში; მისი ნა­მუ­შევ­რე­ბი ინა­ხე­ბა სა­ზღვარ­გა­რე­თის ქვეყ­ნე­ბის სხვა­დას­ხვა მუ­ზე­უ­მებ­სა და კერ­ძო პირ­თა კო­ლექ­ცი­ებ­ში.

AMBEBI.GE-ს მკი­თხველს "ფან­ქრის ჯა­დო­ქარ­თან" ექ­სკლუ­ზი­ურ ინ­ტერ­ვი­უს ვთა­ვა­ზობთ:

- ხუთ თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თველ მხატ­ვარს შო­რის პირ­ველ ად­გილ­ზე სა­ხელ­დე­ბით... "და­უ­ჯე­რე­ბე­ლია, რომ ეს ადა­მი­ა­ნის ხელ­მა შექ­მნა" - თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბის მი­მართ ასე­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა და თქვენ რო­გორ შე­ა­ფა­სებ­დით თქვენს ნა­მუ­შევ­რებს?

 

- ეს გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი ქება მეს­მის სა­ბავ­შვო ბა­ღი­დან... სტუ­დენ­ტო­ბი­დან დღემ­დე უამ­რა­ვი წარ­მა­ტე­ბა მქო­ნია, ჯილ­დო და პრე­მია მი­მი­ღია, მაგ­რამ ყუ­რა­დღე­ბა არა­სო­დეს მი­მიქ­ცე­ვია. ეს მხო­ლოდ ჩემი ცხოვ­რე­ბის ნა­წი­ლი იყო და დიდი სტი­მუ­ლი, უკე­თე­სად მე­ხა­ტა. ხალ­ხის ასე­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჩემი ნა­ხა­ტე­ბის მი­მართ უბ­რა­ლოდ შე­იძ­ლე­ბა აიხ­სნას: იშ­ვი­ა­თად უნ­დათ შრო­მა. თა­ნა­მედ­რო­ვე ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში არ­სე­ბობს ტენ­დენ­ცია, რომ ათას­ნა­ი­რი მა­ქი­ნა­ცი­ე­ბით და რაც შე­იძ­ლე­ბა ად­ვი­ლად შექ­მნან ვი­თომ რა­ღაც შე­მოქ­მე­დე­ბა. ამი­სათ­ვის აკე­თე­ბენ პერ­ფო­მან­სებს, ღე­ბა­ვენ ცო­ცხით უზარ­მა­ზარ ტი­ლო­ებს. რაც უფრო სა­ში­ნე­ლი იქ­ნე­ბა, მით უკე­თე­სი. და რა­ტომ­ღაც "თა­ნა­მედ­რო­ვე ხე­ლოვ­ნე­ბას" არ­ქმე­ვენ...

სე­რი­ი­დან "იმე­რუ­ლი ეს­კი­ზე­ბი"

გა­საკ­ვი­რია ის, რომ ასე­თი "ორ­სა­ა­თი­ა­ნი შე­დევ­რე­ბით" გა­ჯე­რე­ბუ­ლია "სოტ­ბი­სა" და "კრის­ტის" აუქ­ცი­ო­ნე­ბი. ზო­გი­ერ­თი ას მი­ლი­ონ დო­ლარ­ზე მე­ტად იყი­დე­ბა... ასეთ ვა­კხა­ნა­ლი­ა­ში მკვეთ­რად გა­მო­ი­ყო და შე­სამ­ჩნე­ვი გახ­და ჩემი კლა­სი­კუ­რი, აკა­დე­მი­უ­რი ნა­მუ­შევ­რე­ბი. ჩემ ნა­ხა­ტებს მე ვერ შე­ვა­ფა­სებ. ყვე­ლა­ზე კარ­გი შემ­ფა­სე­ბე­ლია დრო! ვნა­ხოთ, ასი-ორა­სი წლის შემ­დეგ რა მოხ­დე­ბა, თუ შე­მორ­ჩა ის­ტო­რი­ას, ესე იგი კარ­გი ყო­ფი­ლა...

- სა­ქარ­თვე­ლო­ში რამ­დე­ნად ძლი­ე­რი სკო­ლა და ტრა­დი­ცი­ე­ბი იყო მხატ­ვრის­თვის, რო­დე­საც თქვენ იწყებ­დით?

- მე ძა­ლი­ან გა­მი­მარ­თლა, იმ დროს ვსწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ა­ში (1962-1968) როცა პე­და­გო­გი­ურ მოღ­ვა­წე­ო­ბას ეწე­ოდ­ნენ მსოფ­ლიო დო­ნის კო­რი­ფე­ე­ბი: სერ­გო ქო­ბუ­ლა­ძე, აპო­ლონ ქუ­თა­თე­ლა­ძე, უჩა ჯა­ფა­რი­ძე, ლადო გრი­გო­ლია, ფარ­ნა­ოზ ლა­პი­აშ­ვი­ლი, ნი­კო­ლოზ კან­დე­ლა­კი... მე­სა­მე კურ­სზე ხატ­ვას მას­წავ­ლი­და პე­ტერ­ბურ­გის ლე­გენ­და­რუ­ლი პე­და­გო­გი ვა­სილ შუ­ხა­ე­ვი (იგი ბოლო წლებ­ში თბი­ლის­ში გად­მო­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად), რო­მე­ლიც პაბ­ლო პი­კა­სოს ახლო მე­გო­ბა­რი იყო.

"ზამ­თა­რი იმე­რეთ­ში"

საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დროს სამი სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მია არ­სე­ბობ­და: ლე­ნინ­გრა­დის, რი­გის და თბი­ლი­სის. როცა მოს­კო­ვის მა­ნეჟ­ში დიდი სა­კავ­ში­რო გა­მო­ფე­ნე­ბი ეწყო­ბო­და, არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რად ხდე­ბო­და მათი შე­ჯიბ­რი. მე ვარ მოწ­მე იმი­სა, რომ ჩვე­ნი აკა­დე­მია ყო­ველ­თვის მო­წი­ნა­ვე­თა რი­გებ­ში იდგა. მეს­მო­და აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლი შე­ძა­ხი­ლე­ბი ჩვე­ნი მხატ­ვრე­ბის მი­მართ... ძა­ლი­ან მი­ხა­რია ჩვენს სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ას რე­კონ­სტრუქ­ცია რომ უტარ­დე­ბა და ასე ლა­მაზ­დე­ბა, მაგ­რამ ვი­ტყვი იმას, რთუ­ლია ისე­თი მა­ღა­ლი დო­ნის აკა­დე­მია შე­იქ­მნას, რო­გო­რიც ჩემს დროს იყო. ალ­ბათ ახ­ლან­დე­ლი აკა­დე­მი­ის პე­და­გო­გე­ბი ჩემს მო­საზ­რე­ბას და­ე­თან­ხმე­ბი­ან კი­დეც.

- 20 წელ­ზე მე­ტია სა­ზღვარ­გა­რეთ მოღ­ვა­წე­ობთ... ევ­რო­პა­სა და უამ­რავ ქვე­ყა­ნა­ში თა­ნა­მედ­რო­ვე გრა­ფი­კუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის მეტრს გი­წო­დე­ბენ... თუ მი­ე­ცე­მა ქარ­თველ დამ­თვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა მე­ტად გა­ეც­ნოს თქვენს შე­მოქ­მე­დე­ბას?

- სრუ­ლე­ბი­თაც არ ვა­პი­რებ­დი სა­ზღვარ­გა­რეთ წას­ვლას. ქუ­თა­ის­ში მშვე­ნივ­რად ვი­ყა­ვი მო­წყო­ბი­ლი. მქონ­და კარ­გი სა­მუ­შაო გა­რე­მო, დიდი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­ხე­ლოს­ნო. თუკი ვინ­მე უცხო ჩა­მო­ვი­დო­და ქუ­თა­ის­ში, უკ­ლებ­ლივ ყვე­ლა ჩემ­თან მო­ყავ­დათ. სა­ხე­ლოს­ნო­ში იყო გან­ლა­გე­ბუ­ლი იმე­რუ­ლი ხისა და თი­ხის ჭურ­ჭლის მდი­და­რი კო­ლექ­ცია. სტუმ­რებს ვაჩ­ვე­ნებ­დი სლა­ი­დებს, გა­და­ღე­ბულს შო­რე­ულ აღ­მო­სავ­ლეთ­ში. ვუყ­ვე­ბო­დი ჩემს სა­ხი­ფა­თო თავ­გა­და­სავ­ლებს, რო­გორ ვნა­დი­რობ­დი ვე­შა­პებ­ზე და ზღვის ლო­მებ­ზე...

ეს იდი­ლია და­მერ­ღვა თბი­ლი­სის სა­მო­ქა­ლა­ქო ომის შემ­დეგ. და­ი­სად­გუ­რა წყვდი­ად­მა ქა­ლაქ­ში. ვცდი­ლობ­დი მბჟუ­ტა­ვი ლამ­პი­სა და სან­თლის შუქ­ზე მე­მუ­შა­ვა. მა­ინც შევ­ქმე­ნი სამ­ნა­წი­ლი­ა­ნი კომ­პო­ზი­ცია "სა­ქარ­თვე­ლო 1992", რო­მე­ლიც ჯერ არა­ვის უნა­ხავს. მუ­შა­ო­ბის დროს ჩემ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია დიდი შუქი, რომ და­ვი­ნა­ხო გა­მა­დი­დე­ბე­ლი შუ­შის იქით რო­გორ ლაგ­დე­ბა უწ­მინ­დე­სი, მკრთა­ლი შტრი­ხე­ბი. ამი­ტო­მაც ფაქ­ტი­უ­რად გა­ჩე­რე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი დიდი ხნით...

მთვა­რის სო­ნა­ტა

ჩემი ქვეყ­ნი­დამ წას­ვლა იძუ­ლე­ბი­თი იყო. რამ­დე­ნი­მე წელი გა­ვა­ტა­რე მოს­კო­ვის შე­მოქ­მე­დე­ბით სახლ "ჩე­ლი­უს­კინ­ში". იქ მშვე­ნი­ე­რი პი­რო­ბე­ბია მხატ­ვრის­თვის. არის ოფორ­ტი­სა და ლი­ტოგ­რა­ფი­ის კარ­გი სა­ხე­ლოს­ნო­ე­ბი.

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, კერ­ძო გა­ლე­რე­ებ­ში და მუ­ზე­უ­მებ­ში საკ­მა­ოდ დიდი თან­ხაა გა­და­სახ­დე­ლი, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის ყვე­ლა გა­ლე­რეა მიწ­ვევ­და. სა­ზღვარ­გა­რეთ ამ ხნის მან­ძილ­ზე უამ­რა­ვი გა­მო­ფე­ნა მო­ე­წყო. ნა­მუ­შევ­რე­ბი სა­უ­კე­თე­სო მუ­ზე­უ­მებ­სა და გა­ლე­რე­ებ­შია და­ცუ­ლი, მაგ­რამ ჩემს ქვე­ყა­ნა­ში სამ­წუ­ხა­როდ, ნაკ­ლე­ბად მიც­ნო­ბენ...

სე­რი­ი­დან "იმე­რუ­ლი ეს­კი­ზე­ბი"

მე უკვე აქ ვარ, მე­სა­მე წე­ლია თბი­ლის­ში ვცხოვ­რობ. მარ­თა­ლია შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მივ­ლი­ნე­ბე­ბი და სა­ზღვარ­გა­რეთ გას­ვლა მი­წევს, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად დავ­ბრუნ­დი და ჩემი შე­მოქ­მე­დე­ბაც თბი­ლის­ში ჩა­მო­ვი­ტა­ნე. პირ­ვე­ლი სა­ან­გა­რი­შო გა­მო­ფე­ნა, სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ის დამ­თავ­რე­ბი­დან 20 წლის თავ­ზე, თბი­ლის­ში, მხატ­ვრის სახ­ლში 1988 წელს მო­ე­წყო და მას შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არც ერთ გა­მო­ფე­ნა­ზე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა არ მი­მი­ღია. ბუ­ნებ­რი­ვია ვფიქ­რობ და აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ვა­კე­თო დიდი სა­ი­უ­ბი­ლეო გა­მო­ფე­ნა. მარ­ტში მის­რულ­დე­ბა 75 წელი. რა თქმა უნდა, დროა ჩემი ახა­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბით და წლე­ბის მან­ძილ­ზე სხვა ქვეყ­ნებ­ში შექ­მნი­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბით, სამ­შობ­ლო­ში ამ დიდი და ახა­ლი გა­მო­ფე­ნით დავ­ბრუნ­დე...

მა­ნა­ნა გაბ­რი­ჭი­ძე

AMBEBI.GE

“Konstantin Ishkhanov greatly contributed to the Armenian culture by making Armenian musicians known worldwide.” Get a credit card with a limit of up to AMD 5 million by Unibank all.me in spotlight at Blockchain and Digital Assets Session at WCIT 2019 all.me ready to assist in increasing transit potential of Eurasian Economic Union Russian First Deputy PM: Information regarding goods on territory of Eurasian Union should be stored on single resource all.me | Tickets for WCIT 2019 available on meMarket with 25% discount all.me digital platform becomes WCIT 2019 Special Partner The first Armenian International Photo Fest opened in Yerevan supported by Tovmasyan Charity Foundation Yerevan hosts the presentation of Canadian Institute’s (YEDI) Start-Up programs (video) ANIF announces the appointment of Dominique de Villepin to its Board of Directors. OFID and Ameriabank strengthen trade and development in Armenia Ara Sargsyan: desire to keep pace with best international practices is in our dna 2 nd youth entrepreneurship conference launched in Yerevan The project "Days of Maltese Music in Armenia" is another step towards strengthening the friendship between the Armenians and the Maltese Three Armenian Banks Finance Significant Investment Deal of Armenian Company A recorded 18% growth of applications for Unibank’s consumer loans ქალბატონებო, თუ თქვენ თქვენი სხეულის ინტიმურ ნაწილს იპარსავთ, მაშინ აუცილებლად გაეცანით ამ ინფორმაციას! Unibank reported a 20% growth in the sphere of retail lending My new book, “HYDRO POLICY OF THE AZERBAIJANI-KARABAGH CONFLICT” was presented in Yerevan. David Babayan Unibank to expand the network by 5 new branches
«პირველი ღამე» მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში! სექსი მენსტრუაციის დროს — მეცნიერების ნაწილმა აზრი შეიცვალა 9 რჩევა აღვირახსნილი სექსისთვის რამდენ ხანს გრძელდება კარგი სექსი? წყვილი ლიფტში სექსით დაკავდა, გაინტერესებთ ხალხის რეაქცია? მაშინ ეს აუცილებლად ნახეთ… რას ვერ ამჩნევენ კაცები სექსის დროს? წყვილი თვითმფრინავში ორალური სექსის გამო დააკავეს წყვილი ეკლესიის ეზოში, ერთ-ერთი წმინდანის საფლავზე სექსით დაკავდა „მე ძალიან მიყვარს ჩემი გელფრენდი, მიუხედავად იმისა, რომ დედამისთან მქონდა სექსი“ 23 წლის ორსულმა გოგომ ეჭვიანობის ნიადაგზე ქმრის საყვარელს დაფქული წიწაკა შეაყარა ვაგინაში, რის გამოც ქალი ვეღარასდროს და...
website by Sargssyan